Campanie Bringo

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI UMANITARE DONEAZA PENTRU CODE KIDS ORGANIZATA DE BRINGO

in beneficiul Fundatiei PROGRESS Bistrita

Perioada de desfasurare: 14 decembrie 2022, pana la 31 decembrie 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania umanitara ”Doneaza pentru CODE Kids” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre BRINGO MAGAZIN S.R.L.(”Organizatorul”), cu sediul social in str. Barbu Vacarescu, nr. 146 – 158, biroul B, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13752/19.10.2016, avand cod de inregistrare 36649034, in calitate de operator de date. In acest sens, Bringo Magazin urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

1.2 Campania umanitara se desfasoara in beneficiul Fundatiei Progress cu sediul in Bistrita, Str. 1 Decembrie, bl. 3, Sc. A, Ap. 5, jud. Bistrita Nasaud, avand codul unic de inregistrare fiscala nr. 8373870, avand contul nr. RO63RNCB0038029228900016 deschis la BCR Bistrita reprezentata de Camelia Crisan – CEO Fundatia Progress (denumita in cele ce urmeaza ”Beneficiarul”).

1.3 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos („Regulamentul Oficial”).

1.4 Regulamentul Oficial este intocmit si publicat conform legislatiei aplicabile din Romania pe www.codekids.ro.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial in orice moment dupa cum considera necesar, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe www.codekids.ro.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura pe platforma Bringo, apartinand BRINGO MAGAZIN S.R.L., cu sediul social in str. Barbu Vacarescu, nr. 146 – 158, biroul B, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/13752/19.10.2016, avand cod de inregistrare 36649034, in continuare denumit  ”Platforma de desfasurare a campaniei”.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va dura de la 14 decembrie 2022 pana la 31 decembrie 2021, denumita in continuare “Perioada de Activare”,

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada de Activare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe www.codekids.ro.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 Produsele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt Lay’s, Cheetos, Doritos, Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew, Lipton, Evervess, Rockstar

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetatenilor romani sau straini, avand domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si varsta implinita de 18 ani la data inceperii Campaniei care achizitioneaza Produse Participante de peste 49 lei din Magazinul Participant in Perioada de Activare.

SECTIUNEA 6. DONATIILE  SI VALOAREA ACESTORA

6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda donatii catre programul CODE Kids, derulat de Fundatia Progress Bistrita, in limita a 10.000 lei.

Donatiie ce vor fi acordate in cadrul Campaniei sunt:

Cate 10 lei pentru fiecare comanda de Produse Participante de peste 49 lei plasata prin platforma Bringo, in limita a 10.000 lei. Comenzile astfel plasate beneficiaza de livrare gratuita din Cora, Penny sau Carrefour.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI. PROCEDURA DE VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

7.1 Pentru a participa la Campanie, clientii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

  1. a) Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 5 a prezentului Regulament Oficial;
  2. b) Sa achizitioneze din Magazinul Participant mentionat in Sectiunea 2 a prezentului Regulament, Produse Participante pe Perioada de Activare in valoare de minim 49 de lei pe o singura comanda si beneficiaza de livrare gratuita din Cora, Penny sau Carrefour, iar organizatorii fac o donatie de 10 lei in contul Fundatiei Progress, pentru proiectul CODE Kids.

7.2. In Campanie se vor inscrie numai comenzile care sunt plasate de catre clienti incepand din data de 14.12.2022 inclusiv si care sunt livrate catre client si receptionate de catre acesta pana cel tarziu in data de 31.12.2022 la ora 23:59:59 (care va fi si data limita de emitere a comenziilor). Este prevazut in mod expres ca plasarea unei comenzi in ultima zi de Campanie nu va putea da dreptul clientului de a fi inscris in Campanie in cazul in care livrarea are loc dupa data incetarii Campaniei. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri sau a suspiciunii de frauda asupra vreunui participant decizia Organizatorului este definitiva.

7.3 Donatia nu se acorda in situatia in care comanda este anulata de catre client indiferent de motiv.

7.4. Donatiile Campaniei, astfel cum sunt acestea descrise in Sectiunea 6, se vor trimite Fundatiei Progress in termen de 30 de zile lucratoare de la validare.

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL

9.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

9.2 Tuturor participantilor la prezenta campanie umanitara le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul UE 679/2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

(„Regulamentul”), iar organizatorul, care actioneaza in calitatea de operator de date cu caracter personal doreste sa fie cat mai transparent cu privire la modul in care colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor.

9.3 Temeiul juridic pentru prelucrare il reprezinta interesul legitim privind organizarea Campaniei – mecanismul de marketing legat de o cauza sociala, care presupune o donatie catre Fundatia Progress la fiecare comanda plasata pe platforma Bringo care se incadreaza in regulile campaniei.

9.4 Organizatorul se obliga sa nu includa in baza sa de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au participat la Campanie in alte scopuri decat cele declarate la momentul colectarii acestora, conform acestui regulament.

9.5 Scopurile prelucrarii datelor mentionate sunt: desfasurarea Campaniei, realizarea de rapoarte statistice anonime cu privire la participanti.

9.6 Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor sale personale, are, conform Regulamentului, urmatoarele drepturi: (i) dreptul de acces la date, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la stergerea datelor, (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii, (v) dreptul la portabilitatea datelor, (vi) dreptul de opozitie, (vii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate inclusiv crearii de profiluri, (viii) dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere si justitiei si in acest sens ca puteti adresa cu o cerere scrisa catre Organizator la adresa de email mentionata mai jos.

9.7 Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

9.8 De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului).

9.9 Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

9.11 La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa dpo_romania@carrefour.com.semnata sau la adresa de e-mail contact@bringo.ro.

9.12 Prin participarea la prezenta Campanie umanitara, se considera ca Participantii au parcurs si luat la cunostinta informarea privind prelucrarea datele lor personale (respectiv cele mentionate mai sus).

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale.

SECȚIUNEA 11. RECLAMATII

Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii, dar nu mai tarziu de 1 luna de zile de la momentul producerii evenimentului.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorul.